Trogir

Podtsawowe informacje

Liczba mieszkańców: 11 000

Położenie geograficzne: Dalmacja

Klimat: śródziemnomorski

Średnia temperatura latem: 26° C

Średnia temperatura zimą: 13-15° C